Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.uliptaka.sk informuje návštevníkov internetovej stránky o spracovaní osobných údajov používateľov, o systémoch organizačných a technických opatrení Európskej únie na ochranu údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj o právach návštevníkov a možnostiach ich presadzovania.

 

Prevádzkovateľ (správca údajov)

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 

 

Medial Slovakia spol. s r.o.

Dukelských hrdinov 970/26 

97901  Rimavská Sobota

 

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 25004/S  

IČO: 47431121

DIČ: 2023865778  

(ďalej len: „prevádzkovateľ“)

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Tel.:   
+421 917 433 680
Email: info@uliptaka.sk

 

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme?

1. Prihlásenie na webstránku

Osobné údaje: prihlasovacie meno a heslo, slúžia na prihlásenie na stránku prevádzkovateľa. Vaše heslá neevidujeme, ukladáme ich ako kryptografické odtlačky (hash), z ktorých sa spätne nedá vypočítať Vaše heslo.

2. Registrácia a nákup na webstránke.

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa dodacia, prípadne adresa fakturačná, e- mail, telefón, IČO, DIČ, IČ DPH.

3. Fakturácia a ekonomické náležitosti

Osobné údaje z faktúr za objednaný tovar a služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH).

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme?

Žiadosti, cenové ponuky a objednávky prostredníctvom webového formulára, e-mailu, alebo telefónu.

Povinné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón

Osobné údaje z objednávky tovaru, alebo služby prípadne cenovej ponuky sú spracúvané po dobu vybavenia tejto objednávky a v zákonnej lehote na vybavenie reklamácie, maximálne však 5 rokov.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame Vaše údaje do doby odvolania Vášho súhlasu. 

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Posielanie osobných údajov tretím osobám

Pre zabezpečenie správneho doručenia Vašich objednávok poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje meno, adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt tomuto doručovateľovi:

  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.. Technická 7 821 04 Bratislava

 

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov. 

 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

  • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov
  • právo na prístup k údajom
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo vniesť námietku
  • právo na podanie sťažnosti
  • právo na prenos údajov
  • právo na doplnenie a opravu

Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás kontaktovať a požiadať o ich opravu a doplnenie. 

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@uliptaka.sk

Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, čím nie je dotknutá povinnosť uchovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu a ich uchovávanie je povinné na základe osobitného zákona (napr. faktúry).

Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov  vrátane profilovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Všetky práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, upravuje §21 až §28 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 

Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.