Výkup paliet

 

 

Nakoľko sme mali veľké množstvo paliet z dochádzajúceho tovaru. Rozhodovali sme sa čo s nimi.

Naokolo Rimavskej Soboty nebol výkup paliet tak sme ho zrealizovali my.

 

U nás máte možnosť odpredať Vaše nepotrebné palety


Použitá svetlá EUR/EPAL paleta - nesie čiastočné známky opotrebenia. Vyznačuje sa svetlým drevo a nenesie žádnu známku poškodenia alebo vlhkých pliesní. Palety tohoto typu sú svetlé a sú na hranolkoch označené rovnakými registračnými znakmi ako palety nové - znak garanta a poskytovateľa licencie, číslo uživateľa licencie (výrobca) a znak EUR v oválnom rámčeku a to vždy na obidvoch stranách. 

           Cena: 6€

   Použitá tmavá EUR/EPAL paleta - nesie známky silného opotrebenia ale je plne funkčná.     Paleta má tmavšiu - väščinou šedú alebo tmavšiu - farbu. Niektoré hranolky ale možu byť svetlé,   rovnako ako dosky palety. Ide o následok opravy, ktorý ale neovplyvňuje celkovú funkčnost palety.   Takisto sú palety na hranolkoch označené rovnakými registračnými znakmi ako palety nové - znak   garanta a poskytovateľa licencie, číslo uživateľa licencie (výrobca) a znak EUR v oválnom rámčeku a   to vždy na obidvoch stranách.

Cena 5€

 


Poškodená EUR/EPAL paleta:                                     Cena 3€

Paleta sa považuje za poškodenú ak:

Chýbajú alebo sú nečitateľné registračné znaky a čislo užívateľa licencie.

Chýba doska alebo je nahradená inou netypizovanou doskou.

Chýba alebo je použitá netypizovaná pätka palety.

Rozštipené dosky alebo pätky ktoré ovplyvňujú funkčnosť, nosnosť a stabilitu palety

Odštiepenie dreva je v takej miere, že sú viditeľné klince.

Celkový vzhlaď a pevnosť palety pôsobí spráchnivene. - dlhý čas na slnku a daždi.

Znečistené murovacími alebo betónovými zmesami alebo iným znečistením.

V prípade ak ide o výkup od právnickej osoby (s.r.o. , a.s.) alebo fyzickej osoby-podnikateľa s prideleným IČ DPH je mu vyplácaná suma za paletu aj s DPH na základe vystavenej FA. Uvedené výkupné ceny sú ceny bez DPH.

Rozmer EUR/EPAL palety je 1200mm x 800mm


Palety PORFIX:                                 Cena 2€

Vykupujeme všetky palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm.

Nevykupujeme poškodené palety.

- palety s viac ako dvomi kusmi poškodených, prípadne chýbajúcich dosiek

- palety s poškodením oporných drevených hranolov

- palety v porušenom tvare, ktoré sa nedajú uhlovo vyrovnať

- palety znečistené murovacími alebo betónovými zmesami alebo iným znečistením, na ktoré nie je možné bezpečne uložiť nový materiál

- palety poškodené po pevnostnej stránke, napr. poveternostnými vplyvmi a životnosťou drevnej hmoty (popraskané a hnilé palety)

- palety opravené u zákazníka, ale s nezodpovedajúcimi rozmermi dosiek a hranolov

 


There are no products to list in this category.